Sai Developers & Builders Kolhapur

Accomplished Projects

Center One
Center One

Tarabai Park Kolhapur.

Sai Plaza
Sai Plaza

Shahupuri, Kolhapur

Gulmohar Residancy
Gulmohar Residency

Nagala Park, Kolhapur.

Bapuji Salunke Institute
Bapuji Salunke Institute

Bapuji Salunke Institute

Panhala Farm House
Panhala Farm House

Panhala


Projects For, Shri Swami Vivekanand Shikshan Sanstha Kolhapur, under firm M/s. MEDSHINGE PATIL & ASSOCIATES.

Sr. No. Name of Project Year of
Construction
1 Swami Vivekanand College, main building, Kolhapur 1996
2 Commerce College, Kolhapur 1997
3 Lal Bahadur Shashtri College, Satara 1999
4 Prithviraj Kapoor College, Loni-Kalbhore, Dist; Satara 2000
5 New Model English School, Kolhapur 2002
6 Navi Mumbai Vidyalay at Vashi, Navi Mumbai 2004
7 Ch. Shivaji Highschool, Zadgaon, Ratnagiri 2006
8 Jyotirling Vidhya Mandir Vadange Nigave, Dist;Kolhapur 2007
9 College of Biotechnology Kolhapur 2008
10 Navi Mumbai Vidyalay at Vashi, Navi Mumbai. Extension I 2010
11 Navi Mumbai Vidyalay at Vashi, Navi Mumbai. Extension II 2014

Projects under Firm "SAI DEVELOPERS & BUILDERS"

Sr. No. Name of Project Year of
Construction
Project Cost
(Rs. in lakhs)
1 Pramila Apartment, Kolhapur. (Residential Project) 1989 40.00
2 Sharada Apartment Kolhapur. (Residential Project) 1992 75.00
3 Saraswati Apartment, Kolhapur. (Residential Project) 2002 125.00
4 Sai Plaza, Kolhapur. (Residential cum Commercial Project) 2003 110.00
5 Sai Sankul, At. Karad, Dist. Satara. (Residential cum Commercial Project) 2004 55.00
6 Centre One, Kolhapur. (Residential cum Commercial Project) 2005 600.00
7 Gulmohar Residency, Kolhapur. (Residential Project) 2011 650.00
8 Sai Shrushti, Kolhapur. (Residential cum Commercial Project) 2013  
9 Waterfront, Kolhapur.(Commercial cum Residential Project) 2013